Coronasituationen, allmän information

Vi är väl medvetna om alla problem rådande situation skapar såväl hälsomässigt, ekonomiskt som praktiskt. Vi följer noga all information och direktiv som kommer från både myndigheter och vår egen bransch.

I dagsläget fokuserar vi främst på tre områden, utan inbördes prioritering:
- Vår personal, skydda oss mot sjukdom och även bemöta oro mm bland personalen på ett konstruktivt sätt.
- Våra gäster, skydda mot onödig spridning av virus och även hantera oro eller annat som måste adresseras.
- Vår ekonomi, vi måste vidtaga de åtgärder vi kan för att möjliggöra att verksamheten lever vidare även efter detta.

Jag redogör här endast kortfattat för fokusområdet, Våra gäster:

- Vi vidtager alla de åtgärder vi kan för att förhindra eller minimera spridning av virus på Häckeberga Slott och följer noga alla rekommendationer, tips och direktiv som kommer in. Detta är vi vana vid sedan tidigare då restaurangbranschen med hantering av livsmedel och många gäster från olika delar av världen redan sedan tidigare är hårt reglerad med mycket hög nivå på hantering, städ och personlig hygien. Sagt det så ser vi över alla rutiner med fokus på den just nu pågående allvarliga situationen.

- Vi har markant dra ner på antalet gäster/sällskap vi har på samma gång i slottet. Vi har även, på plats, tagit fram rutiner som syftar till att inte bland olika grupper/sällskap i största möjliga mån. Vi har stora ytor så med god vilja och samarbete från alla kommer detta inte bli ett större problem.

- Vi gör, såklart, mycket mer men förhoppningen är att ni inte märker det när ni är hos oss utan kan uppskatta vistelsen som planerat.

Utöver detta har vi ju alla ett eget personlig ansvar att hindra smittspridning och förhindra att man påkallar fara för annan. Alla måste strikt följa alla direktiv och rekommendationer som kommer från myndigheter.

Jag vill också helt kort beröra vår ekonomi som är, just nu, kanske det mest akuta problemet för oss och hela branschen. Vi, som alla andra i vår bransch, lever med mycket små marginaler och är helt beroende av att gäster kommer till oss kontinuerligt. Vi kan inte jobba hemifrån i någon större utsträckning, lägga hotellrum eller restaurangplatser på lager så länge för att sälja till hösten och har stora fasta kostnader som bara tickar på. Ni som kan och inte är sjuka måste hjälpa alla andra med att hålla hjulen igång. Kanske låter cyniskt och okänsligt, men är inte alls menat så utan vi måste, redan nu, också tänka på framtiden.

Mer information kommer efter hand och tills dess,ta hand om er, håll avstånd, tvätta händerna och nys/hosta i armvecket eller i pappersnäsduk!