Coronasituationen, avbokningar mm

Vi är fullt medvetna om att detta ställer till problem, både medicinska, ekonomiska och även praktiska, och följer noga de direktiv som utfärdas av vår egen bransch samt svenska myndigheter. Ännu så länge finns inga sådan direktiv som gör att vi finner någon anledning att avvika från de allmänna villkor, inklusive avbokningsregler, som överenskommits för gjorda bokningar.

Vi har inga möjligheter att kompensera oss via t.ex. en försäkring för den ekonomiska skada vi kan komma att lida av dessa konsekvenser i nuläget. Det är, dessutom, helt orimligt att privata små företag som vårat skall ta ett större ekonomiskt ansvar än vad vi redan gör. Vi, som alla andra i vår bransch, lever med mycket små marginaler och är helt beroende av att gäster kommer till oss kontinuerligt. Vi kan inte jobba hemifrån i någon större utsträckning, lägga hotellrum eller restaurangplatser på lager så länge för att sälja till hösten och har stora fasta kostnader som bara tickar på. Ni som kan och inte är sjuka måste hjälpa alla andra med att hålla hjulen igång. Kanske låter cyniskt och okänsligt, men är inte alls menat så utan vi måste, redan nu, också tänka på framtiden.

I vissa fall kan ni som kund ha möjligheter att kompensera er för detta via ert eget försäkringsbolag eller kanske via andra myndigheter som fattat dessa beslut.

Utöver detta har vi ju alla ett eget personlig ansvar att hindra smittspridning och skydda, kanske i första hand, riskgrupper. De som tillhör en riskgrupp har, dessutom, ett mycket stort ansvar att följa alla rekommendationer och direktiv som kommer från myndigheter.

I det fall det blir aktuellt med en avbokning av en redan gjord bokning kommer vi ta ställning till varje enskilt fall och försöka finna en lösning.

Vi hoppas ni har förståelse för detta.