Historik

Häckeberga Slott från 1872

Tönnes Wrangel von Brehmer, övertog Häckeberga 1872. Under de kommande trettio åren genomförde Tönnes tillsammans med sin fru Olga Lang en stor renoverings och ombyggnadsperiod på Häckeberga. Bland annat revs den av Holger Ulfstand på 1530-talet uppförda borgen och ersattes med den byggnad som finns idag. Till sin hjälp vid byggnationen hade man den kända arkitekten Helgo Zetterwall. Zetterwall ligger bl.a. bakom ombyggnationen av domkyrkan i Lund, byggnationen av All Helgona Kyrkan och Universitetshuset i Lund samt många slott och herresäten runt om i Södra Sverige.

1960 eldhärjades slottet och stora delar av inredningen gick till spillo medan fasad och fönster i princip klarade sig oskadda. Taket, som före branden var av spån fick, efter branden, en enklare form och uppfördes i koppar. Vid uppbyggnaden efter branden gjordes en del omdisponeringar inom byggnaden. Tidigare var ekonomiutrymmen, sällskapsutrymmen och boendeutrymmen spridda över tre våningar, nu samlades dessa på ett plan, entréplan. Vissa utrymmen lämnades orenoverade och eldens härjning finns ännu spår av i dessa utrymmen.

Med start 1996 har Häckeberga Slott genomgått omfattande renoveringar och moderniseringar. I maj 1997 slog slottet upp sina portar för den nuvarande hotell- och restaurangverksamheten. Innan dess var det privatbostad. Wilhelm Tham, som äger slottet och driver verksamheten idag, är barnbarns barnbarn till Tönnes Wrangel von Brehmer.

Foto: Slottet på 1940-talet, branden och slottet på 1990-talet.

Vår konst

På Häckeberga Slotts väggar finns många spännande konstverk målade direkt på väggarna. Dessa kom till under våren 2000 i samband med ett konstarrangemang kallat Ballroom ART 2000. Målningarna är av internationell karaktär, då de är målade av konstnärer från hela Europa, och återfinns i anslutning till och i Konstnärssalen.

Vill du ta en närmre titt klicka HÄR!