Om Häckeberga Slott

Häckeberga sätesgård, herr presidenten Silfwerschöld tillhörig, låg täckast ibland de gårdar, vi härintills sett på skånska resan och var byggd med grundmurat stenhus på tre sidor, vilket hade ett stort runt torn på sydöstra sidan. Så beskrev Carl von Linné Häckeberga 1749.

Av den byggnaden finns inget kvar utan nuvarande byggnad är uppförd under 1870-talet i fransk renässansstil, läget är dock fortfarande det samma och lika fascinerande vackert. Så även de omgivande bokskogarna och det kuperade landskapet utefter Romeleåsens sluttningar.

Trots tystheten och lugnet har man endast 30 min med bil till Malmö, 20 min till Lund och 15 min till Malmö Airport.

Vänligen notera att Häckeberga Slott och de omgivande markerna, Häckeberga Gods, är privat mark. Hela Häckeberga är naturreservat och områden klassade som Natura 2000 finns likasom vissa fågelskyddsområden som Häckebergasjön. Vänligen respektera det privata och naturen då ni vistas här.

Välkommen till Häckeberga Slott!