Vår konst i Konstnärssalen

Ballroom ART 2000

Påsken år 2000 bjöd vi in 16 europeiska konstnärer att utsmycka vår festvåning, Konstnärssalen. Under 10 dagar åt, drack och skapade dessa konstnärer var sitt konstverk direkt på väggarna. Några av de största målningarna mäter 4,5x2 meter och på bilderna är endast detaljer fotograferade.
För att återknyta till detta presenterar vi här de som var med och vad de skapade.

Klicka på respektive konstnärs namn så visas ett prov på dennes konstverk.

Nr 1: Anders Nyborg - Initiativtagaren till arrangemanget. Anders är en dansk konstnär född 1934 och ligger bland annat bakom många offentliga konstverk och utsmyckningar runt om i Europa. Han är idag verksam i Svaneke på Bornholm och även på Mallorca.

Nr 2: Stine Ring Hansen, dansk konstnär född 1968. Stine fick möjligheten att utsmycka trapphuset upp till Konstnärssalen. Resultatet blev ett konstverk med både målning och en sol i brons. Hon valde att kalla konstverket  ”To Nowhere Land”.

Nr 3: Steffen Lüttge, dansk konstnär född 1945. Steffens konstverk ”Kommunikation” hängde ursprungligen i trapphuset men har blivit flyttad till vår salong ”Afrika” där den passar väl in.

Nr 4: Ester Vohnsen, dansk konstnär född 1953. Esters konstverk hänger även det i trapphusen fast upp till nästa våningsplan. Det är det enda som är på duk och, dessutom, uppdelat i två tavlor.

Nr 5: Peter Wendelboe, dansk konstnär född 1942. Peters konstverk återfinnes i hallen utanför passagen till Konstnärssalen. Det är lite annorlunda och består av ett antal klädesplagg mm som dränktes i gips och, efter att de stelnat, färglades och hängdes upp på hängare. Han menade på att det hattar och rockar som hänges av speglade de personer som finns i lokalen.

Nr 6: Sepp von Rotz, schweizisk konstnär förr 1942. Sepp har faktiskt 3 olika konstverk i slottet. Ett finner man i passagen in till Konstnärssalen (det på bild), ett i konferensrummet Wrangel och ett i konferensrummet Östra Salen. Den logga vi använder är hämtad ur hans konstverk i Östra Salen.

Nr 7: Stephan Kaluza, tysk konstnär född 1964. Hans konstverk finns också i passagen in till Konstnärssalen och är ett självporträtt.

Nr 8: Peter M. Heise, tysk konstnär född 1966. Peters konstverk återfinnes, även det, i passagen in till Konstnärssalen.

Nr 9: Laura Hildegard Egloff Wilkesmann, schweizisk konstnär. Lauras konstverk återfinnes, även det, i passagen in till Konstnärssalen

Nr 10. Antoni Marquet Pasqual. Spansk konstnär född 1953 och bosatt i Pollenca på Mallorca. Hans konstverk återfinnes även det i passagen till Konstnärssalen.

Nr 11: Sören Kent, dansk konstnär född 1950 och verksam i Gudhjem på Bornholm samt Frigliana på spanska solkusten. Hans konstverk återfinnes även det i passagen till Konstnärssalen.

Nr 12: Xisco Rubio, spansk konstnär bosatt på Mallorca. Xisco hann med att göra två målningar som återfinnes i passagen till Konstnärssalen och mitt emot varandra.

Nr 13: Peter Marquant, österrikisk konstnär född 1954 och verksam på Mallorca i Spanien. Hans målning tillhör de största och mäter ca 4,5x2 meter och pryder en av väggarna i Konstnärssalen.

Nr 14: Julien Munier, fransk konstnär som dessvärre inte finns bland oss längre. Även hans målning återfinnes på en av väggarna i Konstnärssalen. Hans målning föreställer Tänkaren (franska Le Penseur) som är en skulptur i brons av Auguste Rodin. Skulpturen föreställer en sittande, grubblande man försjunken i djupa tankar.

Nr 15: Niels Sylvest, dansk konstnär 1938-2008. Även hans målning återfinnes på en av väggarna i Konstnärssalen.

Nr 16: Peter Hentze, dansk konstnär 1943-2017. Även Peters målning återfinnes på en av väggarna i Konstnärssalen och tillhör de största med sina 4,5x2 meter.